Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurecapa (GLOSCOR)
veurecapa (AQQ)
 química
veurecapa (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ã²rgans i sistemes
veurecapa (SIG)
 geografia
veurecapa (DPESCA)
 pesca
veurecapa1 (VOCFOR)
 compactació i pavimentació
veurecapa1 (DGEOL)
 cristal·lografia
 mineralogia descriptiva
 mineralogia: mineralogia general
veurecapa (GESTRAT)
 unitats litostratigràfiques
veurecapa (ATGC)
 geografia
veurecapa (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca capa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

capa f.
Glossari de corrosió
de Schicht f.
en layer subst.
es capa f.
fr couche f.

capa f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en layer subst.

capa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Extensió laminar d’una substància o d’un teixit, d’un gruix gairebé uniforme, que cobreix una estructura, de la qual es distingeix per la seva textura, color o, simplement, per no tenir-hi continuïtat. Equival en molts casos a estrat, full, làmina, membrana o zona.
de Schicht
en layer
es capa
fr couche
it strato

capa f.
Sistemes d'informació geogràfica
geografia
en layer subst.
es capa f.

capa f.
Diccionari de pesca
pesca
Posició adoptada pel sistema propulsor, a vela o a màquina, per aconseguir que l’embarcació no avanci i es formi una zona de calma a sobrevent.
es capa f.

capa1 f.
Vocabulari forestal
compactació i pavimentació
es capa f.

capa1 f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
mineralogia descriptiva
mineralogia: mineralogia general
Conjunt de plans d’àtoms estructurats, en els minerals de les argiles, ja sigui en forma de tetràedres de Si2O5 (capa tetraèdrica), amb el silici en coordinació tetraèdrica, on tres dels oxígens de cada tetràedre són compartits amb els adjacents i donen una estructura hexagonal, o en forma d’octàedres (capa octaèdrica) amb un alumini en coordinació octaèdrica amb ions Oʺ i OHʹ als vèrtexs, també en part compartits amb els adjacents.
en sheet
es capa
fr couche

capa f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
unitats litostratigràfiques
Unitat formal més petita en la jerarquia de les unitats litostratigràfiques sedimentàries. Generalment, només es donen noms propis i són considerades unitats litostratigràfiques formals aquelles capes (capes guia) que tenen una utilitat particular per a l’estratigrafia.
en bed subst.

capa f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Faixa de roca, mineral o terreny sedimentari, més o menys extensa, que es distingeix de la massa en la qual es troba interposada.

capa f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Terme genèric que en ciència del sòl pot referir-se a una extensió o disposició laminar de material edàfic, que en algun cas pot ser equivalent a horitzó. El terme anglès pan fa referència a una capa fortament compactada, endurida o amb un contingut molt elevat en argila.
Sin.: horitzó m.
V. t.: capa acintada c. nom. f., capa activa c. nom. f., capa cimentada c. nom. f., capa compacta c. nom. f., capa dura c. nom. f., capa endurida c. nom. f., capa freàtica c. nom. f., estrat m.
en pan
es capa
fr pan