Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veurependent (VPCA)
 registre acumulatiu
veurependent (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurependent (AQQ)
 química
veurependent (FONECO)
 economia
veurependent1 (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veurependent1 (ATGC)
 geografia
veurependent1 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurependent1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurependent (LMC)
 construcció
veurependent (DPF)
 transport ferroviari
Cerca pendent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

pendent f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
registre acumulatiu
Terme documentat a Garcia 1974; Lleonart 1975; Garau 1976; Bayés 1977.
en slope subst.

pendent m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en slope subst.
es pendiente f.
fr pente m.

pendent m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Per a una línia recta l’equació de la qual és y = mx + b, el valor de m és el pendent. És el quocient Δyx per a qualsevol segment de la línia.
en slope subst.

pendent m.
Fonaments d’economia
economia
Mesurament de la inclinació d’una corba. El pendent d’una corba és el quocient entre la variació del valor de l’ordenada entre dos punts i la variació del valor de l’abscissa entre els mateixos dos punts.
en slope subst.

pendent1 m.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts
en declive subst.
es pendiente f.
fr pente f.

pendent1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Costa o inclinació d’un terreny.
Ex.: El poble de Paüls, prop de Tortosa, s’esgraona per un pendent.
Sin. compl.: declivi m., declivitat f., pendís m., penjall m.
2. Inclinació longitudinal d’un riu.
3. Inclinació màxima d’una capa o filó.

pendent1 adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Que fa baixada.
Sin. vulg.: capavallós | capavallosa adj., coster | costera3 adj., costerós | costerosa adj., costerut | costeruda adj., malplà | malplana adj., pendentós | pendentosa adj., rost | rosta2 adj.
en sheer, sloping, steep
es pendiente
fr raide

pendent1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Inclinació de la superfície d’un terreny. Es mesura per l’angle que forma amb l’horitzontal o per la seva tangent.
V. t.: vessant m.
en slope
es pendiente
fr pente

pendent m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Gefälle, Neigung
en slope
es pendiente
fr pente

pendent m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Rasant amb una inclinació que resulta negativa en la direcció de referència.
es pendiente
fr pente