Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurepic (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurepic (AQQ)
 química
veurepic (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurepic1 (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurepic (ATGC)
 geografia
veurepic (NOV)
 enginyeria
veurepic (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurepic (LMC)
 construcció
veurepic (DPF)
 transport ferroviari
veurepic (DAGRIC)
 agricultura
Cerca pic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

pic m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Cim agut d’una muntanya.
Ex.: Els pics de Montserrat.
Sin.: cim2 m., summitat m.
Sin. compl.: cúspide f.
en horn, peak
es pico
fr pic, tour

pic m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en peak subst.

pic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Senyal o clap petit i rodó; un lentigen, per exemple, o el pic de Schüffner (o grànul de Schüffner).

pic1 m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
es pico m.

pic m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Punta aguda que presenten algunes muntanyes o que ressalta en el cimall d’una serra.
Ex.: El pic de Terrers, de 2.540 m d’alçària, es troba al Capcir.
Sin. compl.: pica f.

pic m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 67 de la quarta sèrie.
es pico m.
fr pic m.

pic m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Eina que consisteix en una peça de ferro o acer (d’uns 40-50 cm de llarg), sovint lleugerament corbada i amb un ull central, amb dues cares oposades (boques) destinades a colpejar, una acabada en punta i l’altra, en un pla amb vora ampla i tallant. Aquesta peça va fixada de manera perpendicular a un mànec de fusta dura (d’uns 70-80 cm de llarg), inserit a l’ull que hi ha entre les dues boques. S’utilitza per obrir una cala o per cavar materials durs.
V. t.: piqueta f.
en pickaxe
es pico
fr pioche
gl pico

pic m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Pickel, Spitzhacke
en pick
es pico
fr pic

pic m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Toc, especialment si es tracta d’instruments de percussió.
V. t.: toc m.
es toque

pic m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Eina que consisteix en una peça de ferro o d’acer, acabada en punta en un dels seus extrems o en tots dos, proveïda d’un mànec, que serveix per picar la terra endurida.
es pico m.