Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (102 registres)
veurea banda d’això (DJC)
 dret
veureamplada de banda (AQQ)
 quĂ­mica
veureamplada de banda (PERIAT)
 percepciĂł i atenciĂł
veureamplada de banda (NOV)
 enginyeria
veureamplada de banda (LBICA)
 internet
veurebanda (VOCFOR)
 incendis forestals
veurebanda (AQQ)
 quĂ­mica
veurebanda (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ă˛rgans i sistemes
veurebanda1 (DPESCA)
 pesca
veurebanda (DPF)
 transport ferroviari
Cerca banda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a banda d’això loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fora d’això.
Ex.: A banda d’això, cal tenir en compte altres aspectes, com ara la traïdoria.
Sin. pref.: fora d’això loc. adv.
es por lo demás

amplada de banda c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Usualment, interval de longituds d’ona o de freqüències d’una banda d’absorció o d’emissió. L’amplada és mesurada a una altura igual a la meitat de l’altura del pic. També es refereix a l’amplada de la radiació que emergeix des de l’escletxa de sortida d’un monocromador.
Sin. compl.: amplada de ratlla c. nom. f.
en bandwidth subst.

amplada de banda f.
PercepciĂł i atenciĂł
percepciĂł i atenciĂł
en bandwidth subst.
es ancho de banda m.

amplada de banda c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 90 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 9 de la segona sèrie.

amplada de banda f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en bandwidth subst.

banda f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

banda f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en band subst.

banda f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Tot el que s’estén sobre un espai llarg i relativament estret. En anatomia, part estreta, prima i allargada; hom empra també, en el seu lloc, els mots fàscia, franja, faixa, cinta, estria, bena i encara alguns altres de significat semblant.
de Band
en band
es banda
fr bande, bandette
it banda, benderella

banda1 f.
Diccionari de pesca
pesca
Cadascuna de les dues peces de xarxa unides al cóp, pròpies de l’art del bou i altres arts semblants.
Sin.: cama f.

banda f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Part d’una estació encarada cap a una direcció determinada.
es banda
fr côtĂ©